3DPathology  PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0018 | Dezvoltarea unui sistem în domeniul patologiei digitale 3D cu spectroscopie | Contract nr. 93/2016

Proiect din cadrul PN III. Cooperare europeană şi internaţională
Subprogram 3.5. Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale. EUREKA-Cluster

OBIECTIVE

Scopul proiectului 3Dpathology este proiectarea şi dezvoltarea unui sistem digital, ultrarapid, cantitativ şi multi-modal de analiză în domeniul patologiei digitale 3D prin spectroscopie. Dezvoltarea soluţiei propuse, bazată pe combinarea unor tehnici multiple de analiză a datelor patologice (multiple informaţii moleculare încorporate în fluxulurile clinice), va conduce la realizarea unui tratament mult mai personalizat al cancerului şi bolilor cardiovasculare.

Patologia digitală 3D, bazată pe tehnici de microscopie cantitativă, va asigura un avantaj competitiv pentru Europa, prin dezvoltarea de noi modalități de investigare medicală, ce va duce la crearea unei baze de cunoaștere foarte valoroase pentru domeniu medical și nu numai. Acest avantaj competitiv nu provine numai din capacitatea de a  vizualiza în 3D problele biologice prelevate ci și din analiza cantitativă a conținutului țesuturilor, permițând pentru prima dată efectuarea unei analize biochimice la scara volumului întregului țesut și compararea acestei analize cu caracteristicile anatomice ale țesuturilor.

Reprezentarea 3D a țesuturilor oferă astfel posibilitatea implementării unor activități complexe desfășurate online cum ar fi tele-consultanță, cercetare, biobănci, sau e-training și e-learning. Proiectul național românesc se va concentra pe dezvoltarea unui subsistem de stocare, manipulare și analiză a imaginilor medicale tip DICOM, ca SaaS în cloud și pe implementarea de instrumente software pentru vizualizare și augmentare a imaginilor DICOM cu informație suplimentară. Elementul inovativ va fi implementarea acestui subsistem prin conceperea unei soluții proprii sau prin îmbunătățirea unei soluții existente de stocare, cum ar fi ORACLE DICOM Server. De asemenea, va fi dezvoltată o componentă educațională, atașată subsistemului pentru stocare, manipulare și analiză a imaginilor medicale, proiectată pentru utilizarea în procesul  educațional din domeniul medical.